Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zbicznie

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zbicznie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://www.goksirzbiczno.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne:

1. Część zamieszczonych na stronie publikacji w formie plików (np. pdf lub MS Word) nie jest dostępnych cyfrowo;

2. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;

3. Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

4. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Katarzyna Kwiatkowska, adres poczty elektronicznej k.kwiatkowska@zbiczno.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 56 49 393 70 wew. 21. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Siedziba - Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zbicznie, Zbiczno 199, 87-305 Zbiczno.


 

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku prowadzą 2 wejścia, w tym jedno od frontu budynku, drugie z tyłu. Do obu wejść brak schodów.

Dostęp korytarzy, schodów i wind

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz przy obu wejściach. Wszystkie pomieszczenia Ośrodka znajdują się na parterze budynku.


 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.


 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


 

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

W Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla oraz oznaczeń kontrastowych.

  1. Świetlica wiejska w Zbicznie – Zbiczno 170, 87-305 Zbiczno


 

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli


 

Do budynku prowadzą 2 wejścia, w tym jedno od frontu budynku, drugie z tyłu. Oba wejścia schodami.


 

Dostęp korytarzy, schodów i wind

Brak dostępności dla wózków inwalidzkich.


 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed budynkiem brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.


 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


 

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

W Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla oraz oznaczeń kontrastowych.


 

  1. Świetlica Pokrzydowo – Pokrzydowo 32, 87-305 Zbiczno


 

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku prowadzi 1 wejście schodami lub podjazdem dla wózków inwalidzkich.


 

Dostęp korytarzy, schodów i wind

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz przy wejściu. Budynek parterowy.


 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych


 

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.


 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


 

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego


 

W Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla oraz oznaczeń kontrastowych.


 

  1. Świetlica Brzezinki – Brzezinki 17, 87-305 Zbiczno

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku prowadzi 1 wejście schodami lub podjazdem dla osób niepełnosprawnych.


 

Dostęp korytarzy, schodów i wind

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz przy wejściu. Budynek parterowy.


 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.


 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


 

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

W Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla oraz oznaczeń kontrastowych.


 

  1. Świetlica Sumowo – Sumowo 24, 87-305 Zbiczno

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku prowadzą 2 wejścia. Do obu wejść brak schodów.


 

Dostęp korytarzy, schodów i wind

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz przy 1 wejściu. Budynek parterowy.


 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.


 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


 

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

W Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla oraz oznaczeń kontrastowych.


 

  1. Świetlica Najmowo – Najmowo 8, 87-305 Zbiczno

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku prowadzą 2 wejścia schodami. Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych


 

Dostęp korytarzy, schodów i wind

Brak korytarzy i schodów wewnętrznych. Budynek parterowy


 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.


 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach


 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


 

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

W Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla oraz oznaczeń kontrastowych.


 

  1. Świetlica Ciche – Ciche 28, 87-305 Zbiczno

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku prowadzą 2 wejścia schodami.


 

Dostęp korytarzy, schodów i wind

Dla osób na wózkach dostępne jest wejście od frontu drzwiami tarasowymi do sali głównej. Do pozostałych pomieszczeń wejście schodami wewnętrznymi, brak podjazdu dla wózków inwalidzkich, brak windy.


 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.


 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


 

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

W Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla oraz oznaczeń kontrastowych.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Sierpień 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny